Ứng dụng đọc hoá đơn điện tử
Trải nghiệm miễn phí cùng hệ thống Quản lý hóa đơn đầu vào 4SI

Nhấp chuột hoặc kéo thả tập tin hoá đơn vào đây để tải lên

Lưu ý: Chọn một hoặc nhiều tập tin có phần mở rộng .xml, .inv, .doc, .pdf

Tập tin không hỗ trợ